Sunday 16 March 2014

Slobodan Maldini: "Mala enciklopedija arhitekture - arhitekti""Mala enciklopedija arhitekture - arhitekti" autora Slobodana Maldinija je kniiga sa preko 3.000 terminoloških jedinica, napisanih na preko 3 miliona slovnih znakova. Sadržaj koji se nalazi u četiri toma Maldinijeve ilustrovane "Enciklopedije arhitekture - ličnosti i dela" spakovan je u džepni format na 828 strana.  Pokriva oblast arhitekture i umetničkog graditeljstva i sadrži biografije najpoznatijih graditelja i arhitekata u istoriji umetnosti. U ovom leksikonu arthitektura je tretirana prvenstveno kao umetnost i tekovina istorije kulture, ali se ne zapostavlja njena tesna povezanost sa ostalim relevantnim naučnim disciplinama. U skladu sa principima leksikografije, terminološke jedinice su napisane jasno, sažeto. Kada je pojedina ličnost izuzetno značajna u istoriji arhitekture, ona je dobila više prostora i šire, detaljnije objašnjenje. Tekstovi su pisani sažetim stilom ali stručno, na osnovu proverenih podataka i utvrđenih znanja iz temeljne istorijske i teorijske literature iz oblasti arhitekture, istorije umetnosti i teorije arhitekture kao umetnosti. Knjiga se oslanja na tradicionalnu svetsku leksikografiju. Autor je uspeo da postigne standard koji do dans nije dostignut u našoj savremenoj leksikografiji.
Maldini je danas naš najznačajniji enciklopedista na polju arhitekture. Njegova edicija "Enciklopedija arhitekture" na kojoj radi od 1998. do danas bez presedana je u srpskoj enciklopedistici. Nagrađena našim najvišim priznanjem - Nagradom za izdavački poduhvat godine na Beogradskom sajmu knjiga 2004., ostavila je dubok trag u našoj arhitektonskoj teoriji. Maldinijev "Leksikon arhitekture i  umetničkog zanatstva" koji je izdat 2012. predstavlja još jedan visoki domet ovog autora, takođe nagrađen na Sajmu knjiga, 2012. Ova nesvakidašnja dostignuća svrstavaju autora u sam vrh naše i svetske leksikografije, a njegov višedecenijski rad bio je efektniji od rada grupa autora ili institucija koje se bave enciklopedistikom i leksikografijom kod nas. Nažalost, Maldini nije uvek imao materijalnu podršku za svoj rad, pa je svoje knjige izdavao samostalno, u ograničenom tiražu, ili ih je predstavljao na internetu, besplatno. To je još jedna vanredna karakteristika ovog autora - enciklopediste.
Publikacija slična "Maloj enciklopediji arhitekture" - iscrpna, razumljiva i izdata u kompaktnom - džepnom formatu - ne samo kao delo domaćeg autora nego ni u prevodu, kod nas ne postoji. Sama ova činjenica osnovni je i dovoljan razlog koji ide u prilog objavljivanju ove izuzetno korisne knjige. Zbog svoje višestruke korisnosti, ona će biti često u upotrebi u stručnim krugovima, posebno među arhitektima, urbanistima, studentima arhitekture i dizajna, studentima i ljubiteljima umetnosti i istorije umetnosti, ali i u široj kulturnoj javnosti, među svim onima koji su ljubitelji umetnosti i kulture uopšte. 

No comments:

Post a Comment