Saturday 30 January 2016

Slobodan Maldini: "Građani drugog reda", Večernje novosti, 30. januar 2016.

Dnevnik zabluda
Građani drugog reda

Piše Slobodan Maldini

Nedavno sam pročitao informaciju da su na preporuku Ministarstva obrazovanja Japana mnogi univerziteti u ovoj zemlji najavili izbacivanje humanističkih i društvenih nauka iz svojih akademskih programa. Ova redukcija nastala je na osnovu zahteva Tokija da se univerziteti u Japanu fokusiraju na discipline "koje treba da bolje odgovore potrebama društva", a to su tehničke i informatičke nauke. Međutim, ono što je krajnje zabrinjavajuće jeste namera srpskih vlasti da minimalizuju ili upotpunosti ignorišu ulogu naših umetnika u društvu. Kao nikada do sada, umetnici su skrenuti na društvenu marginu, a njihov rad je potcenjen do te mere da država utiče na autorska prava umetnika i ukida im nacionalne penzije. Da li su umetnici u Srbiji građani drugog reda?

U Skupštini je predloženo tumačenje odredbe Zakona o autorskim i srodnim pravima po kojoj se "ne može smatrati kao autorsko delo svaka rutinski izrađena fotografija, koja se pojavljuje i preuzima u elektronskom obliku, bez obzira da li je originalna duhovna tvorevina autora". Ovim tumačenjem otvorena su vrata praksi po kojoj bi se sve fotografije mogle smatrati "rutinskim" i ne bi imale autorsku zaštitu. Da bi zaštitili autorska prava, profesionalni fotografi bili bi primorani da pred sudovima dokazuju "umetničku vrednost" svojih fotografija. Ovakav nonsens, jedan od najvećih u evropskoj i domaćoj praksi, pokreće široku polemiku. Jer, stav da je fotografija "javno dobro" onemogućava fotografe da zaštite autorska prava, a s druge strane podstiče širenje piraterije. Jer, savremena fotografija je digitalni medijum, a u njenom nastajanju uključena su i autorska prava nosilaca licenci softvera za njenu izradu, obradu i dr. Konačno, dolazi se do šire oblasti digitalne umetnosti koja uključuje grafike, filmove, pa čak i knjige.

Paralelan proces koji razara našu umetnost jeste ukidanje nacionalnih priznanja za vrhunski doprinos našoj kulturi, koje je predviđeno Predlogom izmena i dopuna Zakona o kulturi. Ovim predlogom, ukidaju se tzv. nacionalne penzije vrhunskih umetnika. Iako je u prvim izjavama ministra kulture najavljena samo njihova "privremena suspenzija", ova odluka duboko je degradirajuća za naše umetnike, posebno za one koji stvaraju vrhunska i međunarodno priznata dela u krajnje društveno nedopustivim uslovima, na rubu egzistencije. Iako su do sada umetnici - nosioci nacionalnih penzija u velikom broju slučajeva birani sramotno, po kriterijumu njihovih bliskih veza sa aktuelnom vlašću a ne prema umetničkoj vrednosti životnog dela, ne znači da ovaj vid pomoći umetnicima treba ukinuti. Tim pre, jer ovo doživotno mesečno primanje i dalje dobijaju sportisti koji su po pravilu materijalno obezbeđeni, a što ne treba dovoditi u pitanje. Ali, kultura i umetnost danas više nisu važne ovoj državi, štaviše, nepotrebne su.
Saturday 23 January 2016

Slobodan Maldini: Ukleta kolekcija, Večernje novosti, 23. januar 2016.Dnevnik zabluda

Ukleta kolekcija

Agonija sa rekonstrukcijom Narodnog muzeja u Beogradu još traje. Ovo pitanje staro je decenijama, a stalna muzejska postavka zatvorena je za javnost 2003., zbog nepostojanja bezbednosnih uslova za izlaganje i čuvanje eksponata. Pominjano je da u prostorijama Narodnog muzeja temperatura leti dostiže i 50 stepeni, zbog čega mogu da nastupe trajne posledice po eksponate. U pokušajima da se muzej rekonstruiše, potrošeni su milioni. Muzejska zbirka je izmeštena i data na čuvanje austrijskoj kompaniji Kunsttrans, a projekt rekonstrukcije i proširenja muzeja poveren je arhitekti Milanu Rakočeviću. Radovi na rekonstrukciji predviđeni da započnu 2007., do danas nisu realizovani. Rakočevićev projekat je odbačen, a 2010. je odabrano novo, ambiciozno rešenje arhitekte Vladimira Lojanice, predstavljeno kao kvalitetnije u odnosu na prethodno. Međutim, ni novi projekat nije dobilo svoj epilog. Rok za rekonstrukciju pomeren je na 2012., oko muzeja su postavljene skele, da bi rok bio ponovo pomeren na 2014. U međuvremenu, po tužbi Kunsttransa i sudskoj presudi iz 2013. država je obavezana da plati ovoj kompaniji 2,5 miliona evra duga za skladištenje zbirke Narodnog muzeja. Nedavno, odustaje se od rekonstrukcije muzeja i ulazi u skroman program sanacije. Zbog svega, verovatno ćemo još čekati da zbirka Narodnog muzeja ugleda svetlost dana. Ali, da li je to jedini slučaj upropaštavanja koji je zadesio našu nacionalnu umetničku scenu?

U sastavu zbirke Narodnog muzeja među najvrednijima je kolekcija Eriha Šlomovića. Za vreme boravka u Parizu, ovaj Jevrejin iz Srbije je pred Drugi svetski rat došao u posed velikog broja remek dela francuskih slikara. Koristeći se poznanstvima sa francuskom slikarskom elitom i trgovcem umetnina Ambruazom Volarom, Šlomović je uspeo da formira najznačajniju kolekciju svetskih autora u Srbiji. U njoj su se nalazile slike Ronoara, Degaa, Matisa, Klea, Pikasa, Šagala. Više od 429 dela Šlomović je predstavio 1940. na izložbi u Zagrebu, a više od 190 dela pohranio je u sefovima pariske banke. Početkom Drugog svetskog rata jugoslovenski deo kolekcije sakrio je u selu Bačina kod Varvarina. U toku rata, Erih je ubijen. 31. decembra 1944. Erihova majka je pokušala da vozom prenese slike u Beograd, ali je poginula u željezničkoj nesreći. Erihova rođaka koja je preživela nesreću uspela je da iz voza spase neke slike, ali ne i Pikasove grafike, "kojima su vojnici palili vatru da se greju". 1949. kolekcija je predata Narodnom muzeju u Beogradu. Zbog dugovanja za zakup, 1980. su otvoreni Šlomovićevi sefovi u pariskoj banci, a pojedina dela u posedu banke prodata su 2010. na aukciji. Devedesetih su Volarovi naslednici podneli tužbu protiv Srbije tvrdeći da Narodni muzej nezakonito drži dela koje je svojevremeno Volar dao Šlomoviću na čuvanje... Burna istorija Narodnog muzeja se nastavlja. 

Saturday 16 January 2016

Slobodan Maldini: Legalizacija haosa, Večernje novosti, 16. januar 2016.Dnevnik zabluda

Legalizacija haosa

Piše Slobodan Maldini

Kao i u mnogim drugim oblastima, u našoj arhitekturi ima previše ljudi koji se njome bave a da nisu za to kvalifikovani. Štaviše, oni sami misle da su u tome bolji od profesionalno školovanih arhitekata. Zbog ovoga, naša arhitektura je prepuna apsurda, a teško je nabrojati i opisati količinu gluposti koja tu postoji. Jer, istorija urbanističke prakse kod nas ujedno je i istorija kršenja urbanističkih zakona i pravila. U nizu dosadašnjih nelogičnosti nalazi se i nedavno usvojen Zakon o ozakonjenju nelegalno sagrađenih objekata. Iako bi ovaj zakon trebalo da stavi tačku na problem nelegalne gradnje, on sobom nosi niz posledica, među kojima je i nagrada onima koji su gradili suprotno zakonu. Iako se ovaj zakon ne bavi krivičnom odgovornošću, on abolira one koji su nezakonito gradili, a materijalni teret tog oproštaja svaljuje na one koji su radili u skladu sa zakonom.

Odmah nakon donošenja ovog zakona, neke opštine su otišle još dalje u podržavanju urbanističkog haosa. Skupština Beograda usvojila je odluku o određivanju spratnosti po zonama, na osnovu koje je omogućena legalizacija objekata sa više spratova nego što je dozvoljeno. Grad je podeljen na pet zona, u kojima je dozvoljena gradnja jedne ili dve etaže više od predviđene spratnosti objekata zakonskim planskim aktom. Na primer, u zaštićenoij zoni Knez Mihailove ulice, Kosančićevog venca (na slici), Dedinja ili starog jezgra Zemuna, dozvoljeno je prekoračenje zakonske spratnosti za jednu etažu, dok je na drugim područjima grada dozvoljeno prekoračenje od čak dve etaže. Ova odluka gradskih vlasti pokreće spiralu urbanističkog nasilja koja ima nesagledive posledice.


Zgrade legalizovane ili sagrađene u skladu sa ovom Odlukom nisu projektovane u skladu sa ostalim važećim zakonima u građevinarstvu. Zbog spratnosti, ovi objekti ne mogu da zadovolje statičke i protivpožarne propise, zakonsku regulativu koja definiše parkiranje vozila, propise o snabdevanju električnom energijom, vodom, grejanje objekata. U urbanističkom pogledu, haos se nastavlja povećanjem gustine stanovanja, opterećenjem saobraćaja, nedostatkom osvetljenosti i provetrenosti urbanističkih celina. I tu nije kraj. Jer, oni koji su pomilovani iako su kršili zakon gradeći po dve etaže više od dozvoljenog, kršiće ga i dalje. Ovaj put, imaćemo po četiri etaže više od dozvoljenog, čime će grad doživeti svoje konačno poslamljivanje. Na ovoj odluci zarađuju milione evra preduzimači koji su svojom neodgovornošću doprineli urbanističkom haosu. Ali, njom će teško biti zadovoljni stanovnici grada. Da citiram jednog građanina koji je za papreni iznos kupio stan u elitnom kraju oko Hrama svetog Save: "Došao sam kolima kući, kasno uveče. Sat i po sam kružio po kvartu tražeći mesto za parkiranje. Pred jutro, rešio sam da se iselim izvan centra, u Kaluđericu."

Saturday 9 January 2016

Slobodan Maldini: Dve nagrade, Večernje novosti, 9. januar 2016.


Dnevnk zabluda

Dve nagrade

Piše Slobodan Maldini

Nedavno su dodeljene dve prestižne nagrade za izvedene arhitektonske objekte u 2015. godini. Nagradu "Ranko Radović" dobio je projekat sportske dvorane Prve osnovne škole u Obrenovcu arhitekte Jovana Mitrovića (na slici). Druga, Godišnja nagrada Udruženja arhiteka Srbije za najuspešnije delo iz svih oblasti arhitekture realizovano u protekloj godini dodeljena je autorskom timu Mihaila Timotijevića i Miroslave Petrović Balubdžić za objekat Muzej ugljarstva - Regionalni centar industrijskog nasleđa - Senjski rudnik. Bez obzira što je arhitektonska aktivnost u Srbiji proteklih godina značajno redukovana i što je broj kvalitetnih arhitektonskih objekata mali, nagrađeni objekti ulivaju optimizam da još uvek postoji ono što se naziva dobrom arhitekturom kod nas.

Nagrada Ranko Radović nosi ime po rano preminulom arhitekti, profesoru i osnivaču departmana za arhitekturu u Novom Sadu. Iako nije merilo najboljih arhitektonskih ostvarenja, ona  može da ukaže na stanje u našoj arhitekturi. Ovogodišnji nagrađeni rad predstavlja domet naše savremene arhitektonske produkcije. Tu nije reč o velikom kompleksu ili velelepnoj arhitekturi, već o skromnoj dogradnji fiskulturne sale u školi u Obrenovcu. Ukopavanje sprotske sale u teren, čime je dobijen izuzetno niski gabarit, doprinelo je estetski kvalitetnoj arhitekturi. U funkcionalnom smislu, postavlja se ozbiljno pitanje logičnosti ukopavanja školskog objekta u zemlju na području nedavno teško poplavljenog Obrenovca. Fasadna obloga projektovana u formi "tarabe" možda ima svoje funkcionalno opravdanje, jer "štiti" stakleni zid sale od spoljašnjih uticaja. U estetskom i stilskom pogledu, to je samo još jedan u nizu arhitektonskih objekata na našoj sceni koji su obloženi rešetkastim strukturama (ili brisolejima, "tranzenama" i sl.), a koje bih nazvao jednostavnim izrazom "tarabizam". Međutim, bez obzira na nedostatke, autor je uspeo da realizuje čist, savremen, jednostavan i možda jeftin arhitektonski objekat, vrednog likovnog izraza.

I drugi, nagrađeni rad Udruženja arhitekata Srbije, predstavlja karakterističan primer novih tendencija u našoj arhitekturi. Dogradnja u istorijski datom arhitektonskom kompleksu načinjena je upotrebom jednostavne kubične forme objekta, uz upotrebu materijala koji predstavljaju arhitektonski kontrast. Na fasadi objekta  primenjena je "estetika grubog, zarđalog lima", što je zajedno sa "tarabizmom" još jedan omiljen i čest modni arhitektosnki detalj koji je dospeo na naše tlo sa decenijskom zadrškom u odnosu na slične primere u svetu. Međutim i takav, objekat ima izvanredne likovne karakteristike, pre svega enterijera, koji je projektovan u jednostavnom, minimalističkom maniru, očišćen svakog nepotrebnog detalja. Očigledno, autori su se rukovodili maksimom "manje je više" nemačkog arhitekte Misa van der Roja.