Friday 11 October 2019

Somborski plagijat, Večernje novosti, 11. oktobar 2019.
Dnevnik zabluda

Somborski plagijat

Piše Slobodan Maldini

Već duže vreme grad Sombor pokušava da obnovi svoj Spomenik Kralju Aleksandru Karađorđeviću, podignut davne 1940. godine. Ovo delo hrvatskog vajara Antuna Augustinčića je 1941. uklonila mađarska vojska, a komuniistička vlast ga je pretopila 1947. U nemogućnosti da dobije na upotrebu kalup originalne skulpture koji se nalazi u Hrvatskoj , gradska vlast je letos odlučila da raspiše nadmetanje za novi  spomenik. Osnovni uslov konkursa je da novi rad "ne sme da bude kopija originalnog spomenika".

Odmah po raspisu nadmetanja bilo je jasno da nešto nije u redu. Objavljen 2. jula, u vreme godišnjih odmora i neaktivnosti umetnika, konkurs je predvideo neverovatno kratak rok: 15. avgust, samo 32 radna dana, što je pred učesnike postavilo skoro nemoguć zadatak. Predviđena nagrada za pobenički rad iznosi 8.500 evra, dok su druga i treća nagrada neshvatljivo niske:  samo 600 i 300 evra, što nije dovoljno da pokrije ni deo troškova izrade konkursnog rada. Pored ultra kratkog roka, ovakva raspodela nagrada trebalo je da obeshrabri i odbije svakog potencijalnog učesnika na konkursu, eliminiše nepoželjnu konkurenciju i u prvi plan postavi onog autora koji je unapred siguran u svoj uspeh.

Iako je očigledno da je raspis bio samo nužna formalnost radi opravdanja odluke o trošenju sredstava građana za izradu spomenika, na konkurs su ipak stigla 4 rada. Među njima i radovi nasamarenih doajena srpskog vajarstva: 92-godišnjeg univerzitetskog profesora Miodraga Živkovića i  Dragana Radenovića, člana Akademije lepih umetnosti Francuske. Dvojica vajara osvojili su drugo i treće mesto, dok je prvo pripalo njihovom mlađem kolegi Zoranu Ivanoviću, vanrednom profesoru na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Ali, šta karakteriše Ivanovićev rad?

Umesto da bude eliminisan zbog nepoštovanja konkursnih uslova, prvonagrađen je rad koji, jedini među pristiglima, ima izuzetnu i detaljnu sličnost sa Augustinčićevim delom. Na njemu kralj uspravljeno jaše na konju u identičnoj pozi prethodnika - sa visoko uzdignutom sabljom u ruci, a konj ima isti stav prednjih nogu i karakterističan zgrčeni pokret glave u levo. Budući da se ne radi o replici, u pitanju je očigledan, loš plagijat.

Od Augustinčićevog do današnjeg spomenika prošlo je 80 godina.  U tom periodu, savremena skulptura je evoluirala u odnosu na nekadašnju. Današnji umetnički izraz je dublji, tehnike usavršene, tehnologije nove. Plagijator velikana Augustinčića ne može postati veliki skulptor, a loš plagijat ne može predstavljati grad Sombor na dostojan način. Posle ovog konkursa, ostaje gorak ukus i svest da smo zbog neznalica i neupućenih koji se mešaju u umetnost, po ko zna koji put izgubili jedinstvenu priliku da pokažemo sopstvena kulturna dostignuća. Ali, još uvek nije propuštena šansa da zbog očiglednih nepravilnosti konkurs bude poništen.

Na slici: Augustinčićev i Ivanovićev spomenik, foto: lična arhiva


Friday 4 October 2019

Otimanje autorstva, Večernje novosti, 4. oktobar 2019.
Dnevnik zabluda

Otimanje autorstva

Piše Slobodan Maldini

Na nedavno održanom javnom času na beogradskom Ušću, umetnica performansa Marina Abramović predstavila je svoj Manifest. Već u drugoj od sedamdeset pet njegovih tačaka ona poručuje da "umetnik ne sme da krade ideje od drugih umetnika". Moguće da je umetnica svoj stav izoštrila nakon tužbe njenog nekadašnjeg partnera Uvea Lajsiepena i presude po kojoj je, zbog kršenja Ugovora o zajedničkim autorskim radovima, morala da mu plati visoku odštetu.

Ni u arhitekturi stvari ne stoje bolje. Jedan prijatelj arhitekta požalio mi se da je sa investitorom ugovorio dizajn hola jedne zgrade, da bi mu naručilac, postepeno, za iste pare proširivao posao na još dve etaže u holu i objekte okolo njega. Na kraju, iskoristio je situaciju da, bez autorske naknade, prema dobijenom projektu počne gradnju novog, istovetnog objekta.

Sada već davne 2005. pokušao sam da unesem red po temi autorstva i naplate dela u arhitekturi. Nakon dve godine rada, objavio sam knjigu "Obračun honorara arhitekata, inženjera, urbanista i prostornih planera", do danas najcelovitiju studiju o autorstvu u arhitekturi kod nas. Ceo tiraž 1.000 primeraka ponudio sam Inženjerskoj komori Srbije, po ceni troškova štampe i poklonio im deset knjiga. Ponudio sam i besplatne obuke po toj temi. Nisu mi odgovorili na ponudu. Ali, ubrzo sam saznao da je Inženjerska komora Srbije po višemilionskoj ceni ugovorila sa Energoprojektom izradu sadržaja koji se nalazi u samo jednom od dvadeset poglavlja moje knjige, delu koji se odnosi na stambenu arhitekturu. Naredne godine, dobio sam poziv za promociju knjige "Obračun honorara u stambenoj gradnji" koju je za potrebe Komore izradio Energoprojekt. Otišao sam. Videvši već prvi slajd na prezentaciji Energoprojektove brošure, ostao sam bez daha. Na njemu je pisalo: "Zahvaljujemo Slobodanu Maldiniju što smo koristili njegov materijal"!? Zapanjeno sam shvatio da su na otimanju autorstva nad mojim delom o zaštiti autorstva zaradili veliki novac drugi i to uz podršku državne institucije osnovane radi zaštite autorskih prava!

Ali, postoji nešto još gore od otimanja autorstva. To su krađe identiteta autora. Nedavno sam na internetu otkrio meni dotada nepoznato predstavljanje mog arhitektonskog biroa na sajtu Daibau. Osnovan u Sloveniji, sa ograncima u Austriji, Hrvatskoj i Srbiji, sadrži podatke o arhitektonskim biroima, nudeći u njihovo ime usluge. Jedan detalj mi je privukao pažnju: pored naziva mog biroa koji nosi moje ime i prezime, na ovom sajtu je objavljen meni nepoznat broj mobilnog telefona. Odgovorio sam na poziv sa sajta i naručio arhitektonski projekat od sebe samog. Za petnaestak minuta su me pozvali telefonom, zatražili podatke o naručiocu i rekli da će me ubrzo kontaktirati u vezi porudžbine. Ni desetak dana posle poziva nisu me zvali, a moju stranu na sajtu su - izbrisali.

Na slici: Uve Lajsiepen i Marina Abramović, foto: Jutjub