Saturday 3 May 2014

Slobodan Maldini: Nagrade u arhitekturi, "Večernje novosti", 3. maj 2014.

DNEVNIK ZABLUDA

Piše Slobodan Maldini

NAGRADE U ARHITEKTURI

Udruženje arhitekata Srbije dodelilo je Veliku nagradu za životno delo arhitekti Božidaru Jankoviću. Laureat nagrade, doajen naše arhitekture, rođen je 1931. godine. Od 1957. zajedno sa generacijskim kolegama (M.Naslasem, A. Stjepanovićem, kasnije B. Karadžićem i Lj. Jovanović) radi u grupi koja aktivno učestvuje na arhitektonskim i urbanističkim konkursima. Tokom 1960-tih i 1970-tih zajedno sa grupom dobitnik je brojnih nagrada na arhitektonskim konkursima. Autor je većeg broja nagrađivanih realizovanih radova, među kojima su: Fakultet dramskih umetnosti na Novom Beogradu (sa arh. A.Stjepanovićem); stambeni objekti u bloku 22 na Novom Beogradu sa pratećim objektima (škola, dečije ustanove, centar MZ) i parternim uređenjem (sa B.Karadžićem i A. Stjepanovićem); stambeni objekti u bloku 23 na Novom Beogradu (na slici), takođe sa pratećim objektima i parternim uređenjem (sa B. Karadžićem i A.Stjepanovićem); Filozofski fakultet u Novom Sadu (sa A. Stjepanovićem i Lj. Jovanović). Početkom 70-tih izradio je projektnu dokumentaciju za stambenu grupaciju  u naselju Alipašino polje u Sarajevu, prema kojoj je izgrađeno oko 2000 stanova.

Janković je istaknuti predstavnik tzv. "Beogradske škole stanovanja", prepoznatljive po karakterističnom funkcionalističkom odnosu prema osnovi stana i do detalja razrađenoj arhitekturi. Njegovi arhitektonski objekti, iako građeni pre više od četiri decenije, danas su u boljem fizičkom stanju od mnogih zgrada koje su građene niz godina kasnije. Ovo govori ne samo o kvalitetu autora, već i o karakteristikama arhitekture i kvalitetu gradnje kod nas u periodu poslednjih decenija prošlog veka.

Arhitekta Janković je 46. dobitnik Velike nagrade Udruženja. Ovako dugu tradiciju dodele nagrade u arhitekturi kod nas imala je poznata "Borbina nagrada". U saradnji sa Savezom arhitekata Jugoslavije, nagrada je ustanovljena 1965., na godišnjicu kada je 1922. u Zagrebu štampan prvi broj lista "Borba". Narednih decenija, nagrađivana su najznačajnija ostvarenja nastala na području nekadašnje Jugoslavije. Tradiciju jugoslovenske nagrade za arhitekturu lista "Borba" nastavile su 1992. "Večernje novosti". Teško je nabrojati brojne dobitnike nagrade, a među njima su: Boris Magaš, Živorad Janković, Stanko Mandić, Janez Lajovic, Stojan Maksimović, Aleksandar Šaletić, Jahiel Finci, Zlatko Ugljen, Janez Kobe, Ivan Štraus, Branislav Mitrović i mnogi drugi. Zajedno sa promenama koje su se dešavale na području naših prostora, menjala se i nagrada. Sa nivoa prostora bivše Jugoslavije, preneta je na teritoriju Srbije i Crne Gore. Od 2007. do 2013. dodeljivana je predstavnicima srpske arhitekture, uključujući i njihove objekte realizovane  izvan Srbije. Zbog nedostatka sredstava, duga tradicija je prekinuta. Prvi put u istoriji nagrade, ove godine nije dodeljena.


No comments:

Post a Comment