Saturday 26 July 2014

Slobodan Maldini: Srpska enciklopedija, "Večernje novosi", 16 jul 2014.
DNEVNIK ZABLUDA

SRPSKA ENCIKLOPEDIJA

Piše Slobodan Maldini

Nakon što je Ministarstvo Kulture prepolovilo sredstva za realizaciju "Srpske enciklopedije", reagovali su predstavnici ovog projekta. Izrazili su neslaganje sa odlukom Vlade, ukazali na značaj projekta za kulturu Srbije i najavili prekid njegove realizacije iz finansijskih razloga. Po njima, enciklopedijsko-leksikografski rad se do sada odvijao izuzetno dobro, a ostvareni su rezultati kojima se srpska nauka ponosi. Iako je pokazan uspeh na projektu, njegovi realizatori ove godine su "finansijski kažnjeni".

Pokušao sam da po objavljivanju kupim najnoviji tom "Srpske enciklopedije". Iz beogradske kancelarije Enciklopedije obavestili su me da su dobili ukupno 200 primeraka, koje su već prodali i poklonili. Primerak ove knjige, štampane u pretežno crno beloj tehnici na tankom papiru u tiražu od samo 5000 primeraka, nisam mogao da pronađem u beogradskim knjižarama. Pretpostavljam da ovaj tom verovatno neću moći da kupim, jer je rasprodat. Iznenađuje me mali tiraž. Jer, moju novu knjigu "Leksikon arhitekture" izdavač je štampao u 2000 primeraka. Oko polovine tiraža ove knjige namenjene užem krugu čitalaca prodato je prve godine nakon izlaska iz štampe, iako se radi o skupom izdanju na kvalitetnoj hartiji u koloru na 500 strana. Nije mi jasno: kome je namenjen mali tiraž "Srpske enciklopedije" i da li je to ekonomski isplativo?

Kada sam pre desetak godina pozvan da radim na projektu "Srpske enciklopedije", u Redakciji za likovne umetnosti i arhitekturu bile su angažovane naše najznačajnije ličnosti. Nakon par neuspešnih godina rada, Redakcija u kojoj sam bio i ja se raspala. Urednike - autoritete koji su tada napustili projekat zamenili su stručnoj javnosti malo poznati ljudi. O prvobitnom, davnom učešću doajena svedoče jedino njhova imena štampana u podnaslovu "Srpske enciklopedije". Nivo stručnosti redakcije danas svakako nije isti onome koji je bio prvih godina njenog rada.

Kako spasiti ovaj dobar a upropašten projekat? Potrebno je intenzivirati rad. Ovakve knjige zastarevaju već nakon godinu dana. Kada za 10 godina izađe iz štampe poslednji tom edicije, on neće imati bitnu faktografsku vezu sa prvim. Dok još nije kasno, potrebno je promeniti koncepciju, čak i pod uslovom da prva dva toma budu "bačena u vodu". U realizaciju treba uključiti stručne autore koji će, svesni značaja projekta, raditi i bez novčane naknade. Nadalje, neophodno je izraditi ekonomski isplativu ediciju. Moguće je da bude realizovana sredstvima donatora i izdavača koji su spremni da ulože novac u ovaj projekat, u finansijski izrživom roku i tiražu većem od 30.000 primeraka. Pre svega, kvalitet edicije treba da bude garancija njene trajnosti u kulturi i ekonomske isplativosti. A odgovornost za to treba da preuzmu uređivački odbor i stručne redakcije.

No comments:

Post a Comment