Friday 1 December 2017

Zgrade duhovi, Večernje novosti, 1. decembar 2017.


Dnavnik zabluda

Zgrade duhovi

Piše Slobodan Maldini

Poznat je slučaj iseljenika sa naših prostora u Švedsku koji je tamo sagradio svoju porodičnu kuću na "tradicionalan" balkanski način - u sopstvenoj režiji, bez projekta i ikakvih dozvola. Pošto nije imao dokumentaciju za bespravno podignuti objekat a prema švedskom zakonu nije postojala situacija da neko može da sagradi kuću bez građevinske dozvole, nije mogao da bude procesuiran. Ovo je verovatno jedan od retkih slučajeva kada je balkanska "domišljatost" odnela pobedu nad uređenim Zapadnim sistemom. Ali, ovakva situacija kod nas nije ništa novo. Primeri nelegalne gradnje su brojniji od primera gradnje po zakonu. Potrdu ovoga nalazimo na svakom mestu. U Srbiji se i danas živi u slamovima u koje je moguće ući samo peške, a u nekima su čak podignute i čitave fabrike, neverovatno "uklopljene" u urbanistički haos. U neka srpska turistička mesta turistički autobusi ne mogu da uđu, jer je to fizički nemoguće zbog isprečene divlje gradnje.

I posle četiri izvršene legalizacije, u Srbiji postoji neverovatno veliki broj bespravno podignutih objekata. Oni se svrstavaju u kategoriju "zgrada duhova" jer zvanično "ne postoje", budući da nisu zakonski dokumentovani, odnosno za njih ne postoje tehnička niti pravna dokumentacija. Prema nepreciznim podacima, Srbija je još uvek suočena sa problemom više od dva miliona nezakonito izgrađenih objekata. Veliki broj njih vlasnici nikada neće legalizovati iz straha od plaćanja poreza. Za vlasnike divlje podignutih objekata nemoguće je uvesti sankcije, jer će oni svoje nelegalne straćare pre srušiti, nego da za njih plaćaju visoke iznose.

Međutim, zabrinjava gradnja po razrađenom modelu "zgrada duhova". Na ekskluzivnim beogradskim lokacijamana Dedinju, Voždovcu, u naseljima niskih porodičnih vila, sve više ima slučajeva gradnje visokospratnih kolektivnih stambenih zgrada čija arhitektura ne poštuje bilo kakva urbanistička ograničenja. Po pravilu, investitori tih "zgrada duhova" su nepoznati - n.n. lica ili kompanije, ne postoji bilo kakva projektna dokumentacija za zgrade, ne postoji dozvola za gradnju, nema ikakvog pismenog traga. Ponegde je čak teško ući u trag pravom vlasniku zemljišta. Protiv ove gradnje inspekcije po pravilu ne reaguju "kao nenadležne", a bukvalno nemaju protiv koga da donesu rešenja. A i ako donesu rešenja o rušenju, najčešće grad za to nema sredstva, pa se ono odlaže. Za to vreme, ova gradilišta su aktivna. "Zgrade duhovi" čekaju novu legalizaciju. Na pitanje skeptika kako je ovo moguće kada su načinjeni satelitski snimci koji pokazuju stanje na terenu, upućeni znaju da satelitski snimci ne predstavljaju ništa bez onoga ko je i ovlašćen da ih tumači. A "tumači" satelitskih snimaka, kao i nadležni za izdavanje urbanističkih i građevinskihe dozvola, po pravilu su u "sistemu", istom onom kojem pripadaju "zgrade duhovi".

Gradnja - "zgrade duhovi" u Beogradu, foto arhiva "Novosti"


No comments:

Post a Comment