Friday 15 March 2019

Pornografija, "Večernje novosti" 15. mart 2019.
Dnevnik zabluda

Pornografija

Piše Slobodan Maldini

Kada govorimo o pornografiji, najčešće mislimo na predstavljanje ljudskog tela radi iskazivanja seksualnog uzbuđenja. Pornografija je prisutna na fotografijama, filmovima, ilustracijama, a u literaturi često se vezuje za šund. Ali, postoje i drugi oblici pornografije, mnogo češći u svakodnevnom životu. Pornografiju je moguće sresti u opštoj kulturi, ponašanju, u tv emisijama, na naslovnim stranama tabloida, ali i u ostalim oblastima, pre svega likovnim umetnostima i arhitekturi.

Sve više smo obasuti pornografskim sadržajima. Neprestano se susrećemo sa njima u dnevnim novinama, na internetu, u rijaliti programima, gde je eksplicitno prisutna do brutalnosti. Na njoj se hrani ceo jedan milje, eksploatišući je do iznemoglosti. Nakon što su istrošene pornografske teme u zatvorenim scenografijama tv rijalitija, proširene su na druga, bizarna mesta, čak i na groblja. U ovom okruženju, svoje role odigrale su mnoge zvezde srpske estrade, rušeći norme i granice ponašanja i uspostavljajući novu paradigmu kulture nacije. Ali šta je sa umetnošću, koja se smatra predvodnikom prosvećenosti?

Pornografiju u smislu šunda, kiča, pogrešnog shvatanja savremene umetnosti i nametanja populističkih obrazaca, sve više srećemo u skulpturi. Danas se javni spomenici u Srbiji podižu prema modelu političara, u kojem se vrši udovoljavanje estetskim obrascima širokih narodnih slojeva. Zloupotrebljavajući neinformisanost neobrazovanih, masama se nameću retrogradni, prevaziđeni uzorci koji srozavaju do dna kuturnu sliku nacije. Svedoci smo trenda podizanja loših, umetnički bezvrednih javnih spomenika, koji uništavaju ionako nizak kulturni nivo nacije. U arhitekturi, postoji drugi oblik pornografije koji vodi totalnom uništenju smisla humanog života. Novonametnuti urbanistički planovi donose katastrofalno poslamljivanje gradova u kojima se smatra normalnim život u neprihvatljivim uslovima visokih zgrada podignutih duž uskih ulica nalik kanjonima kroz koje je saobraćaj nemoguć i gde ne dopire svetlost. Kvalitet života u gradovima alarmantno opada, čak ispod egzistencijalnog nivoa slamova. Nehumane visine zgrada i nedovoljne širine saobraćajnica danas su osnov lošeg urbanizma u Srbiji.

Kada sam pre šest godina započeo kolumnu u "Večernjim novostima", usledili su pozivi za razgovore sa predstavnicima BIA-e, koji su se interesovali za moj rad. Već pri prvom susretu dali su mi do znanja da pomno čitaju moje tekstove, ali "nije im bio jasan sadržaj moje knjige "Porno i pank neoarhitektura"". Delove knjige objavio sam na engleskom jeziku na internetu 2008, iste godine kada su čuveni Zaha Hadid i Folf Pri držali u Beču seminar o pornografskoj arhitekturi. Pokušaji da objavim knjigu preko Amazona bili su neuspešni, sve dok nisam promenio naslov i dizajn korica. Novi naziv je: "Vizija, strast, umetnost i arhitektura"!?

Na slici: Haotičan urbanizam Beograda, lična arhivaNo comments:

Post a Comment