Sunday 4 January 2015

Slobodan Maldini: Bojs i Mondrijan, "Večernje novosti" 3. januar 2015.
Dnevnik zabluda

Bojs i Mondrijan

Piše Slobodan Maldini

Vreme je novogodišnjih praznika. Mnogi među nama darivaju svoje najbliže najrazličitijim poklonima. Ali, postoje darovi koji se ne kupuju, jer su jednostavno nemerljive vrednosti. To su: ljubav, prijateljstvo, dobra dela. Kupljeni pokloni ne mogu da budu upoređeni sa ovim vrednostima koje ostavljaju dubok trag kod onih kojima su namenjeni. Umetnost stvara vrednosti. One su estetske, duhovne, lične prirode, ali mogu da budu i vrednosti od nacionalnog, istorijskog interesa jednog naroda. Ovakve vrednosti se ne prodaju. One se naprosto čuvaju. Ova vredna umetnička dela su zaostavštine umetnika i nalaze se u legatima, poklon - zbirkama, u fundusima muzeja i galerija. Ona predstavljaju svedočanstvo o jednom vremenu, ljudima i kulturi naroda i zbog toga su posebno značajna.

Moju pažnju privukla su dva poklonjena umetnička dela, Mondrijana i Bojsa. Krajem novembra 2014. u Narodnom muzeju u Beogradu otvorena je izložba "Pit Mondrijan. Slučaj "Kompozicije II"". Predstavljeno je delo "Kompozicija II" jednog od najvećih majstora apstrakcije Pita Mondrijana (1872-1944). Pored čuvenog apstraktnog dela postavka sadrži i 11 slika Pikasa, Šagala, Kandinskog i drugih umetnika. Zajedno sa više od 42 dela holandskih umetnika, Mondrijanovu sliku Narodni muzej dobio je na poklon 1931. godine od Holandije.

Jozef Bojs (1921-1986), čuveni nemački predstavnik Fluksusa, umetnik performansa i hepeninga, jedan je od najvažnijih umetnika 20. veka. Obeležio je svetsku umetnost perioda 1960-1980-tih. Tokom 1970-tih Bojs je predavao o umetnosti i politici, zalažući se za demokratsko društvo. Svoje ideje ilustrovao je pišući kredom na školskim tablama. Napoznatija je serija tabli koje su sačuvane nakon predavanja koje je održao 1972. u londonskoj galeriji Tejt. One su danas neprocenjive vrednosti, kao i drugi Bojsovi radovi. 1974. Bojs je održao svoje čuveno predavanje - performans u beogradskom Studentskom kulturnom centru. Tom prilikom ispisao je kredom nekoliko tabli. Ove table Bojs je poklonio Centru. Od tada do danas Srbija nije dobila vredniji poklon od jednog međunarodno priznatog umetnika. Kada sam 1980-tih nakon velikog požara koji se desio u Centru kao mlad arhitekta radio rekonstrukciju SKC-a, često sam odlazio na galeriju Velike sale gde su se nalazile Bojsove table. Za mene su one bile poput oltara u Katedrali savremene umetnosti. I danas sam srećan što sam imao tu priliku da svakodnevno upijam energiju ovog avangardnog umetnika kojom su table zračile. Pored Bojsa, mnogi poznati umetnici poklonili su u tom periodu SKC-u svoje radove. 2015. godina je izvanredna prilika da Studentski kulturni centar nakon 40 godina "iznese" svoje vrednosti iz zaboravljenih depoa i predstavi ih Srbiji. Jer, malo je kulturnih institucija u svetu koje mogu da se pohvale ovakvim nacionalnim blagom.

No comments:

Post a Comment