Thursday 6 March 2014

Slobodan Maldini: Atlas likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije - 21. vek

ATLAS LIKOVNIH UMETNIKA PRIMENJENIH UMETNOSTI I
DIZAJNERA SRBIJE - 21. VEK

OPIS KNJIGE

Autor knjige Slobodan Maldini (http://maldinislobodan.wix.com/leksikon-arhitekture) i izdavač Japansko društvo iz Beograda (http://japan-society-serbia.org) planiraju da objave "Atlas likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije 21. veka".
Kapitalno biografsko leksikografsko izdanje autora Slobodana Maldinija predstavlja značajan izdavački poduhvat u našoj kulturi. Sadrži biografije i najuspešnije radove naših najpoznatijih predstavnika primenjenih umetnika i dizajnera koji su ostavili značajan trag u našoj zemlji i svetu, u kontekstu u kojem su delovali, sa prikazom njihovih dostignuća.
Ovaj izdavački poduhvat predstavlja nastavak Maldinijevog višedecenijskog rada na leksikografiji i enciklopedistici na polju likovne kulture i umetnosti. Karakterišu ga sistematičnost, faktografska preciznost, pouzdanost i jasnoća, što je garancija trajne vrednosti.
To je izuzetna i neponovljiva prilika da se na jednom mestu nađu svi najznačajniji srpski primenjeni umetnici i njihova najvažnija produkcija u 21. veku.
Edicija će sadržati sledeće celine: Arhitektura, Dizajn, Vajarstvo, Tekstil i savremeno odevanje, Keramika, Scenografija i kostimografija, Slikarstvo i grafika, Fotografija, Istorija umetnosti.
Unutar svake celine, umetnici će biti predstavljeni istim brojem slovnih mesta, na istoj površini strane knjige sa fotografijama u boji, a redosled autora će biti utvrđen po abecedi. Knjiga će biti latinično izdanje zbog  toga što je namenjena čitaocima iz svih država regiona bivše Jugoslavije.
Knjige će biti u punom koloru, obima do 500 str po jednom tomu. Svaki autor biće ravnopravno zastupljen na jednoj kolornoj strani. Dimenzije knjige su 21,59x27,94cm. Biće štampana na standardnom belom papiru, u mekom povezu.

MATERIJAL ZA PRIPREMU KNJIGE

Ovim putem, pozivam Vas da, ukoliko želite da budete predstavljeni u knjizi, dostavite potreban materijal za njenu izradu, a mi ćemo na osnovu njega pripremiti Vašu stranicu u knjizi. To uključuje sledeće:
1. Dostavljanje radne biogradije autora, veličine do 2.000 slovnih mesta (karaktera) sa razmakom. Radna biografija treba da sadrži: biografske profesionalne podatke autora i kratku listu najznačajnijih izvedenih dela, sa godinama kada su nastala i kratku listu najznačajnijih nagrada. Radne biografije se dostavljaju u Word document formatu, u latiničnom pismu sa upotrebom srpskih znakova č (ne kao "c"), ć, ž, š i đ (ne kao "dj") u fontu Times New Roman. Nije poželjno umetanje simbola ili retkih fontova.
2. Ličnu fotografiju min. dimenzija 7x7cm, rezolucije 300 DPI, u boji ili crno belu, u jpg formatu (može RGB).
3. Do 6 reprezentativnih, kvalitetnih fotografija u boji, rezolucije 300 DPI, u boji (ili crno bele, ako želite) u jpg formatu, minimalnih dimanzija stranica 12x12cm (može RGB), sa odnosom stranica po izboru (kvadratne, pravougaone i sl.). Ukoliko želite jednu veliku fotografiju na stranici, onda njena dimenzija treba da bude veličine stranice, odnosno 22x28,5cm ili malo veća. Istoričari umetnosti će dostaviti fotografije svojih knjiga ili izložbi.
4. Naslov svake fotografije posebno, u Word document formatu, u latiničnom pismu, sa upotrebom srpskih znakova, u fontu Times New Roman.

ROK ZA PREDAJU MATERIJALA

Da bi prva knjiga izašla do jeseni 2014., molim vas da mi dostavite sav gore navedeni materijal najkasnije do:   20. marta 2014. godine.
Molim vas da mi najkasnije do 15. marta 2014. potvrdite učešće u projektu, kako bih mogao na vreme da isplaniram broj strana i eventalan broj tomova knjige.

MATERIJAL TREBA POSLATI E-MEJLOM NA SLEDEĆU ADRESU:

japansko.drustvo.pr@gmail.com

Za sve detalje možete da mi se obratite direktno na tel. 064 202 49 04 ili na gore navedenu mejl adresu.

GDE KUPITI KNJIGU

Po izdavanju, knjigu će biti moguće kupiti preko interneta. Knjige će biti isporučivane putem pošte. Cena će biti određena kada bude poznat konačan obim izdanja. Kupovinom knjige podržaćete humanitarne akcije Japanskog društva u Srbiji.

Slobodan Maldini  i
Japansko društvo

No comments:

Post a Comment