Friday 10 May 2019

Negativna selekcija, Večernje novosti, 10. maj 2019.
Dnevnik zabluda

Negativna selekcija

Piše Slobodan Maldini

Negativna selekcija je svesno biranje i pomaganje lošijeg kandidata na štetu boljeg, dajući prednost etički i stručno nekvalitetnim osobama ili grupama. U njoj, podobnost se meri pripadnošću političkoj partiji ili korumpiranošću učesnika u selekciji, suprotno vrednostima vrhunski profesionalnih protivkandidata. Negativna selekcija postoji svuda: u školovanju, zapošljavanju, među univerzitetskim profesorima, ministrima i akademicima. Za posledicu ima moralno, profesionalno i ekonomsko uništenje društva.

Razarajuća negativna selekcija posebno je izražena u kulturi. Primeri su bezbrojni, a pomenuću njih nekoliko. U senci javnog nezadovoljstva Aje Jung uprkos tome što njen privatni projekat Beogradskog festivala igre dobija od Ministarstva kulture godišnje 100.000 evra, objavljeni su rezultati konkursa ovog ministarstva i Sekretarijata za kulturu Beograda za dodelu sredstava za programe u kulturi. Oni govore o našem društvu više nego mnoge stručne analize. Stotine kandidata prijavilo se na konkurs za finansiranje kapitalnih izdavačkih poduhvata. Podsmevajući im se, za mizeran prosečan iznos dodeljenih 300.000 dinara po projektu, što su dva niska bruto mesečna lična dohotka, raspisivač je tražio finalizirana i printovana kapitalna dela koja je, prema njegovim kriterijumima, trebalo da tokom više godina izrade timovi visokokvalitetnih stručnjaka! Ali i u toj konkurenciji, žiri Ministarstva sastavljen od ljudi koji teško da iza sebe imaju ijedno poznato kapitalno izdavačko delo, dodelio je sredstva čak za tri projekta članova istog žirija! Zbog ovoga, u svetu bi slični konkursi bili bespogovorno poništeni.

Sekretarijat za kulturu Beograda finansirao je projekte prosečno iznosima manjim od dve bruto plate! Ali, među njima pojedini projekti odskaču neuporedivo višim dodeljenim sredstvima. Preduzeće Vizuelno d.o.o. dobilo je 2,65 miliona za četiri projekta. Neuporedivo visoke svote dodeljene su Love and Brands d.o.o, pod kojim imenom posluje kafeterija za projekat opskurnog naziva Fire, pa čak i prodavnici klavira Piano land d.o.o. Ali, šta karakteriše najplaćeniju firmu Vizuelno d.o.o? Pod nazivom Serbian construction guide nedavno je objavila građevinski vodič Srbije, na čijoj je naslovnoj strani predstavljen biznismen i političar Bogoljub Karić ispred projekta svog "Tesla grada". Radi se o bezobzirnoj zamisli mega sitija na zaštićenom beogradskom vodoizvorištu Makiš. U objavi Makiškog konkursa 2017, tadašnji predsednik Udruženja arhitekata Srbije i tadašnja predsednica Društva arhitekata Beograda potpisali su Konkursnu dokumentaciju kojom se omogućuje nezakonita izgradnja neverovatnih 856.800 kvadratnih metara stambenih zgrada, bez obzira što urbanističkim planom to nije predviđeno! Na ovu zloupotrebu javno tužilaštvo nije reagovalo, a konkurs nije poništen.


Na fotografiji: Strana iz časopisa Serbian construction guide - Tesla City, izvor internet

No comments:

Post a Comment