Saturday 13 February 2016

Slobodan Maldini: Plagijarizam, Večernje novosti 13. februar 2016.


Dnevnik zabulda

Plagijarizam

Piše Slobodan Maldini

U našoj savremenoj kulturi sve češće se susrećemo sa plagijarizmom. Ovaj vid sklonosti krađi ideja i nedopuštenom prisvajanju tuđe duhovne svojine često je prisutan na našoj kulturnoj sceni. Plagiraju se književni i drugi tekstovi, preuzimaju se tuđe ideje na polju dizajna i arhitekture, sve do bukvalnog prepisivanja delova ili celokupnih tekstova doktorskih disertacija i drugih naučnih radova. Iako tek odnedavno učestalo pronalazimo kritike koje se odnose na plagijarizam, on ima svoju dugu istoriju kod nas.

Još početkom dvehiljaditih, nakon smene vlasti, nekolicina političara na visokim položajima privukli su pažnju javnosti kada su skoro preko noći  postali doktori nauka, iako do tada nisu bili poznati po svojim naučnim radovima, niti su bili akademski visoko rangirani stručnjaci. Petnaest godina kasnije, po ovom pitanju nije se mnogo promenilo. I danas su neki predstavnici vlasti suočeni sa kritikama zbog prisutnog plagijarizma u njihovim ekspresno dobijenim akademskim doktorskim zvanjima. Međutim, plagijarizam mnogo češće srećemo na polju umetnosti, a posebno u arhitekturi. Poznat je slučaj profesorke beogradskog Arhitektonskog fakulteta koja je zbog plagijarizma u doktorskoj disertaciji bila primorana da ode u drugu akademsku sredinu, u Novi Sad. Ali, pored naučnih i drugih radova, plagijarizam je sveprisutan u arhitektonskom projektovanju, a kopije poznatih arhitektonskih projekata moguće je videti skoro na svakom arhitektonskom konkursu. Pomenuću samo neke među njima.

Na najznačajnijem arhitektonskom konkursu u našoj novijoj istoriji, projektu Centra za promociju nauke u Beogradu, 2010. je nagrađen projekat  Austrijskog arhitekte Volfganga Čaperela. Ovaj rad plagira opštepoznati koncept Šarp centra u Torontu (na slici), građevine uzdignute na kosim stubovima britanskog arhitekte Vila Alsopa, koji je 2004. dobio najviša svetska priznanja. Na istom konkursu, slovenački tim Sadar-Vuga plagirao je projekat grupe Fluid Moušns arhitekti iz Irana za zgradu sinepleksa u Teheranu. Na konkursu za beogradski tipizirani kiosk 2011. pojavio se rad arhitekata Miloša Radoičića i Aleksandre Đukić koji je plagijat projekta kioska u Londonu britanskog arhitekteTomasa Hetervika. Na konkursu za pijacu "Senjak" idejno rešenje biroa PC Art plagira detalje projekta njujorškog Haj lajn parka, autora Džejmsa Kornera i tima Diler Skofidio + Renfro. Na konkursu "100 hotela širom Srbije" 2008. prvonagrađeni tim u sastavu: Jeftić, Sabolović i Kaćanski plagirali su projekat Sociopolis 2 u Valensiji španskog arhitektonskog biroa ACTAR. Na nedavno završenom konkursu za Memorijalni centar Donja Gradina u Republici Srpskoj drugonagrađen je rad arhitektonskog biroa Polis iz Banja Luke, koji je izrađen prema ideji projekta Muzeja u Dandiju, norveške arhitektonske grupe Snoheta iz 2010. 

No comments:

Post a Comment