Saturday 20 February 2016

Slobodan Maldini: Dve pobede, Večernje novosti, 20.februar 2016.
Dnevnik zabluda

Dve pobede

Piše Slobodan Maldini

Nedavno su u Skupštini Srbije postignute dve pobede na polju kulture i umetnosti. Prvo, poslanici Skupštine nisu usvojili autentično tumačenje Zakona o autorskim i srodnim pravima, kojim je trebalo da bude uveden termin "rutinski izrađene fotografije", kojim se fotografija ne smatra autorskim delom. Posle upornog insistiranja fotografskih i novinarskih udruženja poslanici Skupštine odazvali su se na njihov apel i shvatili značaj autorstva. Drugo, nije usvojen predlog za ukidanje dodele nacionalnih penzija zaslužnim umetnicima. Iako je ukidanje ovih priznanja bilo predviđeno u izmenama Zakona o kulturi, Odbor za kulturu i informisanje je prihvatio amandmane vladajuće stranke kojima se ne ukidaju priznanja za vrhunski doprinos u kulturi, odnosno, nacionalne penzije. Nakon ove dve postignute skupštinske pobede, naši umetnici mogu da predahnu. Ali, koja je prava slika stanja u našoj umetnosti i koliko u našem društvu zaista vrede umetnici?

Nacionalne penzije dodeljivane su zaslužnim umetnicima od 2007. do 2013., kada su suspendovane zbog nedostatka novca. Na ovu odluku uticale su i kritike da postoji praksa dodele nacionalnih penzija folk pevačima, predstavnicima šunda i kiča. Iznos nacionalnih penzija je oko 360 evra, što je niže od prosečne zarade u Srbiji. Zbog neodgovornosti vlasti, oko 1.500 umetnika i dalje nema redovnu zdravstvenu zaštitu. Umetnička profesija je krajnje marginalizovana, a umetnici rade u neizdrživim uslovima. Oni koji su u srećnim vremenima uspeli da dobiju ateljee na Starom sajmištu, iseljeni su iz njih zbog ralizacije Memorijalnog kompleksa. Pre par godina kompanija "Luka Beograd" ponudila je 1.300 kvadrata skladišnog prostora na besplatno korišćenje umetnicima u cilju realizacije projekta "Soho u Beogradu". Protiv ove odluke odmah je stala tadašnja vlast koja je projekat zaustavila. Kada je devedesetih Beogradsko grafičko preduzeće (BIGZ) počelo da izdaje prostore u zgradi na Senjaku, u nju su se uselili umetnici. Oni su ovoj, nekada najvećoj štampariji na Balkanu (oko 20.000 kvm) udahnuli novi život i pretvorili je u našu najveću umetničku koloniju. 2007. zgrada je prodata na licitaciji po ceni višestruko nižoj od cene zemljišta na kojem se nalazi.


Malo je onih koji pamte srećna vremena u kojima su umetnici u Srbiji bili poštovani. Poznat je primer Petra Lubarde, kojem je za svrhu ateljea dodeljena reprezentativna vila na Dedinju (na slici) u blizini Titove rezidencije. Naime, 1957. jedna strana delegacija koja je došla u zvaničnu posetu Jugoslaviji, želela je da obiđe atelje čuvenog slikara. Lubarda, koji je stvarao u skromnom stanu, po Titovoj naredbi i hitnom postupku, preko noći je preseljen u velelepno zdanje. Da bi bila dočarana atmosfera i scenografija slikarskog ateljea, podovi vile su zbog posete delegacije umrljani bojama.

No comments:

Post a Comment