Saturday 30 January 2016

Slobodan Maldini: "Građani drugog reda", Večernje novosti, 30. januar 2016.

Dnevnik zabluda
Građani drugog reda

Piše Slobodan Maldini

Nedavno sam pročitao informaciju da su na preporuku Ministarstva obrazovanja Japana mnogi univerziteti u ovoj zemlji najavili izbacivanje humanističkih i društvenih nauka iz svojih akademskih programa. Ova redukcija nastala je na osnovu zahteva Tokija da se univerziteti u Japanu fokusiraju na discipline "koje treba da bolje odgovore potrebama društva", a to su tehničke i informatičke nauke. Međutim, ono što je krajnje zabrinjavajuće jeste namera srpskih vlasti da minimalizuju ili upotpunosti ignorišu ulogu naših umetnika u društvu. Kao nikada do sada, umetnici su skrenuti na društvenu marginu, a njihov rad je potcenjen do te mere da država utiče na autorska prava umetnika i ukida im nacionalne penzije. Da li su umetnici u Srbiji građani drugog reda?

U Skupštini je predloženo tumačenje odredbe Zakona o autorskim i srodnim pravima po kojoj se "ne može smatrati kao autorsko delo svaka rutinski izrađena fotografija, koja se pojavljuje i preuzima u elektronskom obliku, bez obzira da li je originalna duhovna tvorevina autora". Ovim tumačenjem otvorena su vrata praksi po kojoj bi se sve fotografije mogle smatrati "rutinskim" i ne bi imale autorsku zaštitu. Da bi zaštitili autorska prava, profesionalni fotografi bili bi primorani da pred sudovima dokazuju "umetničku vrednost" svojih fotografija. Ovakav nonsens, jedan od najvećih u evropskoj i domaćoj praksi, pokreće široku polemiku. Jer, stav da je fotografija "javno dobro" onemogućava fotografe da zaštite autorska prava, a s druge strane podstiče širenje piraterije. Jer, savremena fotografija je digitalni medijum, a u njenom nastajanju uključena su i autorska prava nosilaca licenci softvera za njenu izradu, obradu i dr. Konačno, dolazi se do šire oblasti digitalne umetnosti koja uključuje grafike, filmove, pa čak i knjige.

Paralelan proces koji razara našu umetnost jeste ukidanje nacionalnih priznanja za vrhunski doprinos našoj kulturi, koje je predviđeno Predlogom izmena i dopuna Zakona o kulturi. Ovim predlogom, ukidaju se tzv. nacionalne penzije vrhunskih umetnika. Iako je u prvim izjavama ministra kulture najavljena samo njihova "privremena suspenzija", ova odluka duboko je degradirajuća za naše umetnike, posebno za one koji stvaraju vrhunska i međunarodno priznata dela u krajnje društveno nedopustivim uslovima, na rubu egzistencije. Iako su do sada umetnici - nosioci nacionalnih penzija u velikom broju slučajeva birani sramotno, po kriterijumu njihovih bliskih veza sa aktuelnom vlašću a ne prema umetničkoj vrednosti životnog dela, ne znači da ovaj vid pomoći umetnicima treba ukinuti. Tim pre, jer ovo doživotno mesečno primanje i dalje dobijaju sportisti koji su po pravilu materijalno obezbeđeni, a što ne treba dovoditi u pitanje. Ali, kultura i umetnost danas više nisu važne ovoj državi, štaviše, nepotrebne su.
No comments:

Post a Comment